Şeytan Ayrıntıda Gizlidir!

Kategori: Oğuzname‏ @OguzArsiv

Avrupa’da ki Türkiye! “Tourkia – Macaristan”

Sanılanın aksine, “Hungary” ismi Hunlardan gelmemektedir. İsmin etimolojik açıklaması Hunlarda değil Onogurda aranmalıdır. Macarlar, Avarlar gibi, Karpat havzasını üs edinen Hunların ardıllarıdır. Fakat Macaristan, Batı dillerindeki ismini Onogurlara borçludur Latincedeki “Hungaria”, İngilizcedeki “Hungary” ve diğer Batı dillerindeki türevleri (Ungarn gibi), “Onogur” kelimesinden türemiştir. Gitgide artan Peçenek baskısı 9. yy’ın sonlarına doğru Macarların (ve Onogurların) batıya […]

Tarihte Türkler ile Rumlar arasındaki evlilikler ve Türkopol’ler!

Anadolu’nun fethinden sonra, kentlerde Türkler ile Rumlar arasında evliliklerin olduğu bilgisi Bizans kaynaklarında karşımıza çıkıyor. Bu evlilikler kentlerde yeni bir zümre meydana getiriyor. Rum analardan doğma bu yeni nesil, Bizans kaynaklarında “mixovarvaroi” olarak geçiyor. Mixovarvaroi, “barbarla karışık/yarı-barbar” demek. Bizanslı tarihçi Nikeforos Gregoras, İznik’in Orhan Gazi tarafından fethedilmesinden sadece bir nesil sonra Bitinya’daki nüfusun Türklerden, Rumlardan ve “mixovarvaroi”dan […]

Türkmen boylarının Anadolu’daki dağılımı!

Türkmen boylarının Anadolu’daki dağılımı (kaynak: 1453 ilâ 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri – Halaçoğlu) Alayundlu Boyu Afşar Boyu Bayat Boyu Bayındır Boyu Beğdili Boyu Büğdüz ve Alkaevli Boyları Çepni Boyu Cunkar ve Barak Boyları Dodurga Boyu Eymür Boyu Döğer Boyu İğdir Boyu Kargın/Karkın Boyu Kayı Boyu Kınık Boyu Peçenek Boyu Salur Boyu Varsak […]

Kılıç Arslan ve Haçlılar, Dorileon Muharebesi (1097)

Örgülü, uzun saçları ve mavi kaftanıyla Kılıç Arslan – Dorileon Muharebesi (1097) 1097 yılındaki Dorileon Muharebesi’nden 9 ay önce, 20 bin kişilik (bazı kaynaklara göre ise 40-60 bin) ilk Haçlı ordusu, Kılıç Arslan komutasındaki yaklaşık 5 bin süvari tarafından İznik yakınlarında yok edilmişti (Kırkgeçit Muharebesi – 1096) Bu ilk “ordu” çoğunluklukla askeri eğitim almamış fanatik […]

Mutlaka Oku! #Bilgiseli & #Flood © 2017 | Gizlilik Politikası | Tanıtım Yazıları (Sponsor) | Kitap İndir |